Vi måste skaffa oss mer kunskap, så att vi vet när vi kan göra bra/bättre val. För det handlar...